Уведомление за поверителност – Контактна форма

 I. Обща информация

Как използваме Вашите лични данни

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от „ФИКОСОТА“ ООД:

 • да достъпите Вашите лични данни, които „ФИКОСОТА“ ООД обработва, и да получите копие от тях;

 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;

 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;

 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;

 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;

 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси

 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на „ФИКОСОТА“ ООД на нашия уебсайт.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес:

За „ФИКОСОТА“ ООД: България, гр. Шумен, бул. „Мадара“ 48, ел. поща:privacy@ficosota.com

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни чрез следните координати:dpo@ficosota.com

II. Обработване на Вашите лични данни

Контактна форма на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Електронен адрес

 • Фирма/Организация (ако е приложимо)

 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полетата „заглавие“ и „текст“

 

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания / искания.

 

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.

 • Легитимният ни интерес да установяваме и упражняваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас и да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим, за да отговорим на Вашето запитване. Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след направеното запитване.

 

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

 • Външни консултанти във връзка с установяване или упражняване на права