Formular de contact – informații de bază

I. Informații generale

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal?

Această Notificare privind protecția datelor explică modul în care colectăm, utilizăm, transmitem și protejăm datele dvs. cu caracter personal. În cazul oricăror modificări în această Notificare, vom publica în timp util informațiile referitoare la modificările respective.

Drepturile dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Potrivit legislației românești, vă puteți exercita următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de FICOSOTA:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de Ficosota Romania Marketing S.R.L. și de a primi un exemplar al acestora;

 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal în cazul în care sunt inexacte și incomplete;

 • Dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pentru motive întemeiate;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazurile prevăzute de lege;

 • Dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în situațiile prevăzute de lege;

 • Dreptul la portabilitatea datelor și de a solicita ca datele dvs. să fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat;

 • Atunci când datele sunt procesate pe baza acordului dvs. dreptul de retragere a acordului în orice moment, fără plata vreunor taxe și fără afectarea prelucrării efectuate pe baza acordului exprimat de dvs. anterior retragerii;

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Informații detaliate privind modalitățile de exercitare a drepturilor dvs. pot fi consultate în Politica privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate stabilită de FICOSOTA și care este disponibilă pe website-ul nostru.

Cum ne puteți contacta?

Vă rugăm să ne contactați la:

Pentru FICOSOTA MARKETING ROMANIA S.R.L., București, România, str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2, 020083, e-mail: privacy@ficosota.com

Vă puteți adresa ofițerului însărcinat cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail:dpo@ficosota.com

 

II. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Formular de contact website

Ce date cu caracter personal colectăm?

 • Numele și prenumele

 • Adresa e-mail

 • Denumirea societății/organizației (dacă este cazul)

 • Alte date, în funcție de informațiile pe care le-ați introdus în căsuțele „funcție” și „text”

 De ce colectăm datele dvs. cu caracter personal?

 • Pentru a putea răspunde pe larg solicitărilor/cererilor dvs.

 În ce condiții legale colectăm datele dvs. cu caracter personal?

 • Colectăm date cu caracter personal pe baza acordului dvs. de a prelucra astfel de date.

 • Colectăm date cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim de a identifica și de a ne exercita drepturile în legătură cu eventuale dispute sau cu dispute care au intervenit deja între noi și dvs., și pentru a transmite date societăților furnizoare de software, în scopul asigurării suportului pentru website.

Pe ce perioadă stocăm datele dvs. cu caracter personal?

 • Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate doar pentru perioada necesară pentru a răspunde solicitărilor dvs. Cu toate acestea, dacă solicitarea dvs. se referă la un litigiu sau alt tip de dispută, este posibil să stocăm datele dvs. pe o perioadă de 5 ani de la primirea solicitării.

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

Este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transmise:

 • Societăților furnizoare de software care se ocupă de suportul website și/sau funcționalitățile individuale ale website-urilor.

 • Consultanților externi, pentru identificarea și exercitarea drepturilor noastre